Ramsys logo ss liggende

Primo+

Primo+ Vårt mest avanserte system som registrerer automatisk, type tiltak som utføres
og mengder salt, sand, kjemi som benyttes.Utstyr på kjøretøy tilkobles vårt GPS
system som automatisk registrerer all bevegelse og ivaretar alle krav fra Statens
Vegvesen for ELRAPP-rapportering.

 • Automatisk registrering av tiltak og utlagte mengder
 • Fastmontert GPS utstyr i kjøretøy
 • Bluetooth kommuniksasjon til Adv./IO
 • ELRAPP-rapportering til Statens Veivesen
 • GPS posisjon
 • Kartpresentasjon
 • Feilmelding og avviksregistrering
 • Rutepanlegging
 • Soneplanlegging
 • Værinformasjon
 • Webbasert system
 • GPS-styrt fakturering (Geofilter)
 • Elektronisk dagbok
 • Rapporter
  • sone/rute/tid/km/aktivitet
 • Daglogg på startside
 • Historikk

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset