Ramsys logo ss liggende

Kjøretøyløsninger

 Systembeskrivelse av GPS-system for vegvedlikehold

Systemet består av kjøretøyutstyr som rapporterer inn GPS-data, samt aktiviteter og mengder, som sendes via et mobilt nett til en server, for videre bearbeiding.

Systembeskrivelse av GPS-system for vegvedlikehold

Systemet består av kjøretøy utstyr som rapporterer inn GPS-data, samt aktiviteter og mengder, som sendes via et mobilt nett til en server, for videre bearbeiding.

Mowic`s Kjøretøy utstyr BlueTex GPS kan rapportere ved att føreren trykker på knapper eller med automatisk kobling til maskinens utrustning. I systemet finns også programmer for PAD, Smartphone, PDA og Laptop for å håndtere arbeidsordrer direkte til og fra føreren.
Drift av systemet skjer sentralt og levereres som en tjeneste, der kontorbrukere logger seg inn via internett. Ingen egen driftsmiljø kreves. Systemet er brukervennlig og bygd opp av moduler der funksjoner enkelt kan legges til eller skjules for brukere med ulike arbeidsoppgaver eller bakgrunnskunnskaper.

Systemet er oppbyggd så ingen data kan mistes i noe ledd vid driftsproblemer. Data mellomlagres om kjøretøy utstyret mister nettdekning, eller ved driftsproblemer på server eller internettforbindelse.

Utstyr i bilen – BlueTex GPS

  • Fleksibel og utbyggbar, spesielt tilpasset for veivedlikehold og andre drift- og vedlikeholds virksomheter innen kommuner og entreprenører.
  • Flyttes lett mellom kjøretøy.
  • Funksjonsknapper for manuell registrering av aktiviteter og avvik. Knappene konfigureres kundeunikt.
  • Mulighet til fast kobling f.eks. plogutstyr for automatisk rapportering av aktivitet.
  • Mulighet til automatisk innsamling av realtidsdata fra ulike typer av spredere for salt, sand eller andre materialer.
  • Robust utrustning som tåler å brukes i fuktig, støvete og tøffe miljøer tilsvarende IP54.
  • Driftssikker utrustning som tillater arbeid også utenfor nettdekning eller ved kommunikasjonsavbrudd i minst 6-12 timer, beroende på hvor mye eksternt utstyr som er tilkoblet. Synkronisering skjer så fort dekning oppnås.

BlueTex GPS kan, foruten med oppladbart batteri, også drives/laddes via kjøretøyets elektriske system og er tilpasset å takle både 12, 24 og 230 V. Driftstid uten eksternt utstyr tilkoblet er minst 16 timer.

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset