Ramsys logo ss liggende

Miljø & kostnadsbesparende Løsninger

Ny smart teknikk som kan redusere bruken av veisalt

Veisalt påvirker miljøet negativt og skaper dyre korrosjonsskader både på kjøretøy og veikonstruksjoner.

bilifart Teknologibedriften Mowic kommer nå med ett nytt system som gir mer eksakt informasjon om hvor det er behov for tiltak mot glatte veier og hvilke områder man kan la være i fred.
Hvert år legges det ut store mengder salt på våre norske veier. Det forsurer miljøet, ødelegger drikkevannskilder og sliter mye på biler og veibaner. Forrige år var det dessuten mangel på salt i Europa, noe som førte til at det måtte importeres salt fra så langt borte som Australia – med store CO2 utslipp som følge av dette.

Den største årsaken til at store områder saltes unødvendig og for mye, er at det finnes kun noe få målepunkter i veibanene til å ta avgjørelser for å bekjempe glatte veipartier effektivt, og samtidig beskytte miljøet.

-> De målepunkter som finnes i dag gir grunnlaget for å ta beslutninger, men med mange fler så kunne innsatsen ved fare for glatt veibane vært gjort mer presis der det virkelig behøves, og på den måten redusert både miljøpåvirkning og miljø, sier Per Hallberg, plassjef hos PEAB, Västra Södertörn, et av Sveriges mest trafikkerte områder.

trackice
For å omgå dette problemet, og for å sikre våre veier ytterligere, så har teknologibedriften Mowic tatt frem et nytt system som gir mange fler målepunkter, og dermed et mer detaljert bilde av forholdene på veien. Systemet er trådløst og batteridrevet, noe som gjør at det fungerer på utilgjengelige plasser der det til nå har vært umulig å måle. Systemet er konstruert for at mange sensorer kan benyttes, og kan på den måten gi et mye mer helhetlig bilde enn det dagens sensorer gir.

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset