Ramsys logo ss liggende

GPS og Flåtestyring

Driftssystem med GPS for vegvedlikeholdsarbeid

Et komplett driftssystem som håndterer planlegging, realtidsstyring og oppfølging av virksomheter innen veg og vedlikehold (flåtestyring).

Systemet effektiviserer administrasjonen og gir en fullstendig dokumentasjon av utført arbeid. Systemets brukere er i dag alt fra den lille kommunen med noen få egne kjøretøy, til den største entreprenøren med mer enn 1000 kjøretøy i daglig drift i virksomheten. Følg bare bilenes posisjoner eller få komplett dokumentasjon av et avvik med foto og materialoppfølging. Behovet styrer hvilke systemkomponenter som du behøver.

For hvem?
Systemet passer alle som arbeider med vegvedlikeholdsarbeid, både kommuner og entreprenører. Ettersom systemet er justerbart, så passer det både og store organisasjoner.

Kontakt Skjema


Kjøretøyløsninger

 Systembeskrivelse av GPS-system for vegvedlikehold

Systemet består av kjøretøyutstyr som rapporterer inn GPS-data, samt aktiviteter og mengder, som sendes via et mobilt nett til en server, for videre bearbeiding.

Primo

Primo For enkle og konkrete arbeidsoppgaver, der sjåfør manuelt registrerer type aktivitet som utfører ved å benytte funksjonsknapper på GPS enheten.

Primo+

Primo+ Vårt mest avanserte system som registrerer automatisk, type tiltak som utføres
og mengder salt, sand, kjemi som benyttes.Utstyr på kjøretøy tilkobles vårt GPS
system som automatisk registrerer all bevegelse og ivaretar alle krav fra Statens
Vegvesen for ELRAPP-rapportering.

Apper

Mowic AS sine Beslutningssystemer har også en rekke hjelpemidler i form av enklere App-er, til forskjellig type bruk.

Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset