Ramsys logo ss liggende

Frensor

Aktiv overvåking av frysepunkt
Redusér bruken av avising med 30 %

ASFT tilbyr pålitelige systemer som er utviklet for å tilfredsstille høye standarder og krav, og som krever lite vedlikehold. I denne brosjyren presenterer vi produkter og teknologi for å overvåke vei-, trafikk- og værforhold. Denne teknologien hjelper deg å øke sikkerheten, redusere kostnader og å være mer miljøvennlig

frensor 
 • Aktiv overvåking av frysepunkt med ASFT
 • Overflatetemperatur
 • Frysepunktstemperatur
 • Temperatur
 

Frensor er en patentert metode for å fastslå frysepunktstemperaturen på veier og rullebaner helt nøyaktig. Opprinnelig ble den utviklet fordi man ønsket å redusere bruken av salt etc. på svenske veier.

Frensor varmer opp og kjøler ned væsken for å fastslå nøyaktig frysepunkt. Dette skjer helt uavhengig av hvilket kjemikalie som er brukt til avising. Det riktige frysepunktet fastslås uten særskilt kalibrering, selv om ukjente kjemikalier er kommet inn i væsken.

Frensor kan installeres fast på vei og rullebane, eller som en mobil enhet, som da vil fastslå frysepunkt i sanntid langs veien eller rullebanen.

Bruken av aktiv overvåking av frysepunkt kan redusere bruken av avising med 30 %, siden Frensor bidrar til å avgjøre når og hvor det skal avises. Dette sparer kostnader og er positivt for miljøet.

Frensor - mobil, fast eller bærbar

Informasjon om når og hvor avising er påkrevet

Frysepunktsovervåkingssystemet – Frensor – kommer i tre varianter: mobil, fast eller bærbar. Alle med ulike bruksområder.

Frensors grunnleggende funksjon, som beskrevet på forrige side, er den samme i alle variantene. Det er bruksområdet og hvordan svarene vises som er forskjellig.

Forskjellig bruk, ulike presentasjoner av svarene

Fast Frensor

Fast - fortløpende innsamling over tid

Mobil Frensor

Mobil - fullstendig dekning av ett bestemt område

Bærbar Frensor

Bærbar - sjekk frysepunktet hvor som helst, når som helst

Den mobile Frensor-varianten kan kartlegge frysepunktet på hvilket som helst gitt område. Svarene blir presentert som et kart som viser de ulike fryse- og overflatetemperaturer i det definerte området. Denne informasjonen brukes så til å vurdere hvor mye avisingsvæske (f. eks. salt) som skal sprøytes på de ulike delene av veien eller rullebanen, og hvor avising ikke er nødvendig.

Ved å bruke den faste Frensor-varianten, kan svaret bli presentert som et diagram som viser forandringene i overflatetemperatur og frysepunkt over tid. Denne informasjonen kan brukes til å forutsi når det blir nødvendig å sprøyte ny avisingsvæske (f. eks. salt) og, enda mer interessant, når det ikke er nødvendig med ny avising fordi veien eller rullebanen er tilstrekkelig trygg.

Den tredje Frensor-varianten er en bærbar FboXtm. FboXtm er et helt selvstendig, bærbart frysepunktsovervåkingssystem og kan brukes manuelt til å samle og analysere væske hvor som helst.

Fast Frensor
Fast Frensor monterad i vei
Fast Frensor

Fast Frensor

Fortløpende overvåking av frysepunkt

For å finne frysepunktet, bruker andre typer sensorer ofte ledningsevne for å måle konsentrasjonen av én type kjemikalie i en væske. Frysepunktet blir så fastslått ut fra den konsentrasjonen. Dette er imidlertid en svak metode fordi på veien er salt- eller vannoppløsningen aldri helt ren. Det er alltid et annet stoff som er kommet til, som vil ha innvirkning på ledningsevnen. Beregningen av  frysepunktet vil være uriktig hvis ledningsevnen blir brukt som metode når det finnes ukjente kjemikalier i væsken.

Frensor måler i stedet på det tidspunkt væsken på veien fryser til (uavhengig av type væske) ved å kjøle den ned, og måle på hvilken temperatur den faktisk fryser. Diagrammet på neste side viser forandringene i overflatetemperaturen og frysepunktet og hva som skjer når salt sprøytes på veien.

Nå for tiden finnes også ulike kamera-løsninger for å overvåke veioverflaten og advare om is. Dette systemet gir imidlertid bare informasjon på et gitt tidspunkt, dvs. den kan opplyse om is, men bare når det er for sent og overflaten allerede er fryst til. Frensor kommer med forhåndsvarsel før veien eller rullebanen fryser til ved å laste inn akkumulert data over tid.

fixed-frensor-output-diagram

Fast Frensor - svarene

Forhåndsvarsel om frost

Fast Frensor kommer med fortløpende svar som kan presenteres i et diagram som viser forandringene i overflatetemperaturen og frysepunktet over tid.

Dette gir et tidlig varsel og en indikasjon på når veien eller rullebanen vil fryse til, og når ny avising bør iverksettes.

Enda viktigere er det at du også får informasjon om når forskjellen mellom overflate- og frysepunktstemperaturen er tilstrekkelig, og at det derfor ikke er nødvendig med ytterligere avising.

Mobil Frensor bilMobil Frensor vagn

Mobil Frensor

En bevegelig informasjonssentral

ASFT-systemer er formålstjenlig laget for stasjonært eller mobilt bruk. Bruk av et mobilt system gir deg et informasjonssenter som kan dekke et stort område der den kan kartlegge og oppdage forandringer på hele infrastrukturen ved hjelp av en rekke nøkkelfaktorer.

 • friksjon (dvs. veigrep)
 • overflatetemperatur
 • frysepunkt på overflaten
 • lufttemperatur

Et mobilt system for overvåking av frysepunkt består av:

 • to Frensor frysepunktssensorer (en bak hvert bakhjul)
 • en kontrollboks med elektronikk og pneumatikk (plassert i kjøretøyets bagasjerom)
 • temperatur-sensor (registrerer data på overflaten og ytre temperatur)
 • en datamaskin med trykkskjerm for å styre og å følge med på resultatene
 • GPS for kart
 • GPRS for fjernkontrollering i sanntid

Det mobile Frensor-systemet kan installeres i alle typer kjøretøy (alle vanlige biler, busser osv.) og er enkel å installere og integrere. Den mobile Frensor kommer også i en trailervariant med et trådløs blåtann-oppkoblet nettbrett.

mobile-output-pad

Mobil Frensor - svarene

Kartlegging av frysepunkt i et bestemt område

Systemet styres ved hjelp av en 10,5" trykkskjerm. Via GPS og GPRS kan dataene bli sett direkte i sanntid på skjermen, eller av godkjente brukere på hvilken som helst datamaskin koblet til Internett.

Det fargekodete kartet kan innstilles til å vise:

 • temperaturforskjeller mellom overflatetemperatur og frysepunkt
 • overflatetemperatur
 • frysepunkt

Innstillingene for fargekoding og varselnivåer bestemmes av brukeren.

Via ASFTs system ClientView kan de samlede data fra de mobile enhetene ses og overvåkes fra hvilken som helst datamaskin som er koblet til Internett. Med ClientView kan man se i sanntid eller i ettertid både hvor kjøretøyene befinner seg og de innsamlede data.

fbox-large

portable-freezingpoint

Bærbar Frensor – FboXtm

Den manuelle frysepunktstester

FboXtm er et helt selvstendig, bærbart frysepunktsovervåkingssystem som kan brukes manuelt til å samle og analysere væske hvor som helst. Det informerer om frysepunktet til den gitte væsken på under et minutt.

FboXtm er bruker de samme prinsipper som den mobile og den faste Frensor, og er basert på den samme aktive sensor. Dette betyr at ingen kalibrering er nødvendig, foruten  den automatiske. Den stadfester væskens frysepunkt, uavhengig av andre substanser og hva slags avising som er brukt.

FboXtm virker på 230V (vanlig uttak) eller 12V (vanlig uttak for bil-lightere), noe som gjør det mulig å bruke den hvor som helst.

FboXtm er lett å bruke og viser informasjonen om frysepunktet direkte på den innebygde skjermen med et enkelt tastetrykk.

Tekniske detaljerBeskrivelse/Detaljer
Avisingsvæske Fastslår frysepunkt for alle typer avisingsvæske. F. eks. NaCl, CaCl2, Urea, Clearway, Safeway, osv.
Veistatus-rapportering Tørr, våt, frysepunkt
Rekkevidde for måling av frysepunktstemperatur -20 <
Nøyaktighet +- 0,7 C
Værforhold for å få frysepunkt -40 < 10 C - Sensorene vil gå i dvalemodus når det er for varmt (mer enn 10 C) eller for kaldt (under - 40 C)
Fryse- og ytre temperaturforhold for å få frysepunkt < 20 C
Output and input Seriell RS232 definerer og en 4-20mA output
Alternativ output Analog 4-20mA for alle sammenkoblete sensorer
Svartid Vanligvis mellom 10 og 30 sekunder. 3 sekunder og opptil flere minutter, avhengig av værforhold. Den mobile varianten er raskere.
Loggføring 10-minutters verdier kan lagres i opptil 3 måneder i Flash-minne
Modem-støtte Siemens TC35 og standard PSTN-modemer
Strømkrav 12 V, 3,5 A eller 230 V
Størrelse på sensor Ø 40 mm, høyde 40 mm
Type sensor Cu sensor, vekt ca. 300 gram hver
Størrelse på kontrollkort 2 enkle kretskort, europeisk størrelse, str. 160 x 100 mm hver. Full størrelse ca. 100 x 200 x 40 mm. Et kort er i datamaskinen og det andre er i driveren for sensorene. Datakortene er montert i en aluminiumsboks.

ASFT

asft

Takket være ASFT-produkter får millioner av mennesker i 52 land hver dag et tryggere liv på veien og på flyplassen.

Det svensk-baserte ASFT er verdens ledende utvikler og produsent av CFME som måler friksjon, og leverandør av banebrytende ITS og RWIS som informerer om værforhold på veier og kjørebaner.

ASFT utvikler og leverer IT-systemer for å overvåke overflate- og værforhold på flyplasser. Produktene omfatter databasert teknologi som gir oversikt over faktorer som friksjon, frysepunkt, tidlig varslingssystemer for is, nedbør, bakkefrost, fremvekst av is, kameraovervåkingssystemer, blant annet.

Formålet med å måle friksjon og andre variabler er å danne grunnlag for å kunne vurdere nøyaktig behov for vedlikehold og tiltak på riktig sted til riktig tid. Det endelige målet er å oppnå gode vei- eller rullebaneforhold slik at kjøretøy og fly kan kjøre trygt.

I 20 år var ASFT leverandør til flyplasser, derfor er alle ASFT-systemer utviklet i henhold til strenge krav og  høye standarder. I dag er denne kompetansen og de høye standarder også å finne i ASFTs vei-segment.

Teknologien er formålstjenlig utviklet for stasjonært eller mobilt bruk. De faste informasjonssystemene måler fortløpende og overvåker endringer over tid. De sensorer som er montert i kjøretøyet, utgjør et mobilt informasjonssenter slik at man har en helhetlig dekning av en hel infrastruktur og kan registrere faktorer som friksjon, luftforhold, asfalttemperatur, overflateforhold, frysepunkt på overflaten osv.

Med disse systemene kan ASFT tilby luftfarts- og veimyndigheter i kalde regioner teknologien som bidrar til å øke sikkerheten, å redusere kostnadene og å være mer miljøvennlig.

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset