Ramsys logo ss liggende

Vei tjenester

GPS og Flåtestyring

Komplette systemer for planlegging, realtidsstyring, logging og dokumentasjon for veivedlikehold.

Friksjonsmåling

Godkjent friksjonsmåler for vei, gang og sykkelvei, helikopterdekk, ulykkessted mm.

Veibanesensorer

Veibanesensorer gir en enda mer nøyaktig veiprognose enn luftsensorer og forenkler tiltaksbeslutninger.

Værstasjoner

Road Weather Information System (RWIS) er basert på værstasjoner levert til det Svenske Trafikverket.

Utkallingstjenesten

Utkallingstjenesten tilbyr rask og systematisk utkalling av vaktpersonell til oppdrag.

Værprognose

Den mest innovative og pålitelige værprognosen for veiansvarlige

Miljø & kostnadsbesparende Løsninger

Ny smart teknikk som kan redusere bruken av veisalt. Veisalt påvirker miljøet negativt og skaper dyre korrosjonsskader både på kjøretøy og veikonstruksjoner.

Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset