Ramsys logo ss liggende

Økonomimodul

Detaljerte og tilpassede rapporter for komplett økonomisk og statistisk oversikt.

Fleksibel løsning bare begrenset av tilgjengelig data.

Økonomi modulen er ikke bare begrenset til økonomiske rapporter. Vi tilpasser rapporter etter dine behov etter tilgjengelig data. Rapporter kan bestå av timelisteoversikt, forbruk av materiell, utførereffektivitet eller andre rapporter beregnet eller hentet ut i fra tilgjengelig intern eller ekstern data.

 

Avansert og automatisk avgifts beregning

Avgifter eller andre typer utgifter genereres uti fra avanserte filtre som man enkelt oppretter selv. Alle avgifter tilegnes en enhet beregnet ut ifra tilgjengelig data. Avgiften kan filtreres ytterligere med kriterier som en spesifikk tid, utfører, rode, oppgave og/eller andre utkallingsparametere.

Eksempel på avgifter som kan genereres

  • Faste Månedsavgifter eller andre intervaller.
  • Timespris/lønn ved forskjellige tider på døgnet eller helger
  • Leie av utstyr brukt ved enkelte oppgaver
  • Pris på brukt salt eller andre forbruksprodukter
  • Ekstra utgifter rapportert av utfører.

 

Kontrakter og strukturering

Alle avgifter er strukturert rundt kontrakter. Kontrakter er bundet til et enkelt utførerfirma og er bare gyldig i en spesifisert periode. Når en kontrakt går ut på tid så kan den fornyes med eventuelle nye endringer.

Kontrakter kan struktureres ytterligere med kontraktgrupper. Kontraktgrupper gjør det enkelt å generere rapporter for flere firmaer/kontrakter innenfor et tema. Kontrakter kan være i flere kontraktergrupper samtidig som muliggjør veldig fleksible rapporter.

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset