Ramsys logo ss liggende

Primo GPS abonnement

MobiWin Primo er en enkel GPS-tjeneste som du kan vokse i. Tjenesten er innrettet på kontroll og oppfølging av mobile ressurser innen området veivedlikehold.

Informasjon om bilenes posisjon og aktivitet presenteres i et digitalt kart i realtid og lagres samtidig i systemets databaser. Man kan enkelt søke frem detaljert historikk når det behøves. Tydelige kartutskrifter av utførte tiltak kan brukes som verifisering ved gjennomgang med bestillere og førere. Tidsrapporter på arbeidstid og kjørestrekninger brukes ved fakturakontroll.

Arbeidslederen benytter den web baserte klienten MobiWin® Primo og en mobil app , MobiWin Activo™. I kjøretøyet benyttes BlueTex GPS som er en røff og driftssikker GPS-terminal med aktivitetsknapper og store muligheter til utbyggelse. Hele systemet driftes som en tjeneste og alt som behøves er tilgang til Internett.

Til basistjenesten MobiWin® Primo kan følgende tilleggstjenester bestilles.

  • Svenske Trafikverkets minimumskrav MIP-rapportering inkl. sprederdata

(materialtype, bredde, gr/m2 i realtid med innsamling i maks 30 sekunders intervall og oppdatering av MIP minst hvert 5 min. Obligatorisk i.h.t. TRV GPD 1.6 ).

  • Norske Statens Vegvesenets minimumskrav Elrapp-rapportering inkl. sprederdata, Norske mobildata abonnement og Norsk support (Mowic AS) .
  • Utøket servicegrad, Utøket SLA med drift- og funksjonsgaranti, 7/24 under avtaletiden.

For økonomisk styring, arbeidsordrehåndtering, veivokter funksjoner og kvalitetssikring av virksomheten henviser vi i istedenfor til tjenesten MobiWin® Premium

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset