Ramsys logo ss liggende

Premium GPS abonnement

MobiWin Premium er et beslutningssystem som bruker GPS-teknikken for kvalitetssikring og effektivisering av virksomheter innen bla. veg service. Økonomi og kvalitetsstyring med GPS for drift og vedlikehold.

Premium tjenesten inneholder alle funksjoner i systemet, noe som gir en mulighet til avanserte økonomi- og kvalitetsstyringer. Tjenesten er helt internetbasert og gir en kraftfull støtte i alle faser i virksomheten som f.eks. kalkulering, planlegging, utkalling, verifisering, oppfølging og fakturering.

All data blir foretningskritisk noe som stiller høyre krav på dataleveranse og tilgjengelighet. Premium tjensten innebærer også et tettere samarbeid mellom brukere og systemleverandør med utøket support og muligheter til kundetilpasninger av systemet. Du får også tilgang til det store utvalget av tilleggsmoduler.

Istedenfor vilkårlige manuelle stikkprøvekontroller er det her automatiske detaljerte sammenligninger mellom planlagte tiltak og utførte tiltak. All kjøretøy-data filtreres gjennom geografiske filter så kun korrekt data benyttes i de økonomiske rapportene. I praksis innebærer dette at du har mulighet til å planlegge inn alle roder og automatisk få økonomisk og kvalitetsmessig oppfølging av alt arbeidet som utføres på eller i tilknytning til rodene. Systemet leverer ferdige fakturaunderlag både til underentreprenører og til bestillere med stor nøyaktighet f.eks. til Statens Vegvesen.

MobiWin® Premium: Servertjenester, databaser og kommunikasjon. I tillegg til MobiWin® Primo inngår også en avansert klient MobiWin® Admino for arbeidsledere.

Valgbare tillegg:

  • Arbeidsordremodul: Veivokterfunksjon for inventering og dokumentasjon av avvik samt komplett arbeidsordrehåndtering med tid- og materiale regnskap. Mobil programvare MobiWin Mobile/Pocket. APPen Road master
  • Elektronisk dagbok
  • Utkalling: Komplett funksjon for utkalling av utførere www.utkallingstjenesten.no (Tlf eller SMS) SMS inkl. mobil app Excito™.
  • Avvikshåndtering: Web feilrapportering fra f.eks. allmenheten og mobil app Todo™ for utførere.
  • Værinformasjon: TrackICE, innsamling og presentasjon av værdata i realtid.
  • ECO-driving: Forbruk- og Co2 rapporter

Kontakt Skjema


Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset