Ramsys logo ss liggende

GPS og Flåtestyring

Driftssystem med GPS for vegvedlikeholdsarbeid

Et komplett driftssystem som håndterer planlegging, realtidsstyring og oppfølging av virksomheter innen veg og vedlikehold (flåtestyring).

Systemet effektiviserer administrasjonen og gir en fullstendig dokumentasjon av utført arbeid. Systemets brukere er i dag alt fra den lille kommunen med noen få egne kjøretøy, til den største entreprenøren med mer enn 1000 kjøretøy i daglig drift i virksomheten. Følg bare bilenes posisjoner eller få komplett dokumentasjon av et avvik med foto og materialoppfølging. Behovet styrer hvilke systemkomponenter som du behøver.

For hvem?
Systemet passer alle som arbeider med vegvedlikeholdsarbeid, både kommuner og entreprenører. Ettersom systemet er justerbart, så passer det både og store organisasjoner.

Kontakt Skjema


Kjøretøy løsninger

 Systembeskrivelse GPS-system for Vegvedlikehold

Systemet består av kjøretøy utstyr som rapporterer inn GPS-data, samt aktiviteter og mengder, som sendes via et mobilt nett til en server, for videre bearbeiding.

Premium GPS abonnement

MobiWin Premium er et beslutningssystem som bruker GPS-teknikken for kvalitetssikring og effektivisering av virksomheter innen bla. veg service. Økonomi og kvalitetsstyring med GPS for drift og vedlikehold.

Primo GPS abonnement

MobiWin Primo er en enkel GPS-tjeneste som du kan vokse i. Tjenesten er innrettet på kontroll og oppfølging av mobile ressurser innen området veivedlikehold.

Apper

Mowic AS sine Beslutningssystemer har også en rekke hjelpemidler i form av enklere App-er, til forskjellig type bruk.

Kontakt

Tel: +47 63 87 42 05
Fax: +47 947 70 955
E-post: post@ramsys.no

Adresse

Ramsys AS
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset